Case Study

3 filary

Interdyscyplinarne podejście to nasza specjalność. Nasz know-how jest pochodną wielu lat doświadczeń, obserwacji rynku, wypracowania własnej metodologii i ciągłego doskonalenia. Z sukcesem zrealizowaliśmy dziesiątki projektów z różnych branż.
ikon1c

Sustainability

CSR i komunikacja wartości: zrównoważony rozwój i edukacja, ekologia, dostępność budynków i przestrzeni,
przeciwdziałanie wykluczeniu.

ikon2b

Placemaking

Tworzenie tożsamości miejsc i budynków w oparciu o analizę genius loci, procesy rewitalizacyjne, konsultacje społeczne.

ikon3

New Retail

Nowe trendy w zakresie handlu, nowe koncepcje handlowe, slow retail, komunikacja wielokanałowa (omnichannel), zarządzanie doświadczeniem klienta (customer experience).

napisz do nas

Jeżeli masz pytanie, skorzystaj z załączonego formularza lub wyślij e-mail bezpośrednio
na adres: biuro@mediadem.pl.

Design by Maciej Krygier 2020